India top sites
Discover the most popular sites
Search domain or keyword:

Thu Apr 26 02:41:19 2018

Information about: inmyschool.in
Popularity/access rank: Site number 3695 (.in extension); 309276 (global rank)
Sponsored link

Screenshot: (enlarge)
Inmyschool screenshot

Inmyschool information:

TitleInmyschool.in (view sites with similar title)
Description inmyschool.in A Rajendra Babar initiative प्रमुख मुखपृष्ठ प्रतिक्रिया संपर्क सर्व सूचना पहा माध्यमिक विभाग माध्यमिक...
Address http://www.inmyschool.in Add this site to your favorite list


Sponsored link

Inmyschool Summary

Inmyschool.in. inmyschool.in. A Rajendra Babar initiative. प्रमुख मुखपृष्ठ
प्रतिक्रिया संपर्क सर्व सूचना पहा
माध्यमिक विभाग माध्यमिक शाळा नोंदणी
माध्यमिक शाळा प्रवेश सगळ्या चर्चा पहा
प्राथमिक विभाग प्राथमिक शाळा नोंदणी सर्व जिल्ह्यासाठी सुरु.
प्राथमिक शाळा प्रवेश अवांतर शाळेचे फोन नंबर
ज्ञान कोष भरा ज्ञान कोष पहा (0) महत्वाच्या वेबसाईट
डाऊनलोड शाळेतील घडामोडी Research. व्यवस्थापन
अधिकारी पत्रव्यवहार नोंद ...Popularity Rank of inmyschool.in
Alexa Rank Alexa Rank Date
309276 2013-05-15
351205 2013-05-01
362369 2013-04-15
399965 2013-04-01
829599 2013-03-15

Access traffic rank of inmyschool.in (site position)

Server IP of inmyschool.in: 46.30.211.50
Domain extension: .in (list top sites in India)

Sponsored link


Links found on Inmyschool homepage:

 1. inmyschool.in
 2. प्रतिक्रिया
 3. संपर्क
 4. सर्व सूचना पहा
 5. माध्यमिक शाळा नोंदणी
 6. माध्यमिक शाळा प्रवेश
 7. सगळ्या चर्चा पहा
 8. प्राथमिक शाळा नोंदणी सर्व जिल्ह्यासाठी सुरु.
 9. प्राथमिक शाळा प्रवेश
 10. शाळेचे फोन नंबर
 11. ज्ञान कोष भरा
 12. महत्वाच्या वेबसाईट
 13. डाऊनलोड
 14. शाळेतील घडामोडी
 15. Research
 16. अधिकारी पत्रव्यवहार नोंद
 17. अधिकारी पत्रव्यवहार प्रवेश
 18. प्राथमिक जिल्हा व्यवस्थापन नोंद
 19. प्राथमिक जिल्हा व्यवस्थापन प्रवेश
 20. व्यवस्थापक प्रवेश
 21. केंद्र प्रमुख्याची नोंद
 22. केंद्र प्रमुख प्रवेश
 23. एकूण आलेल्या प्रतिक्रिया : 1
 24. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत खाजगी शाळांमध्ये किचन शेड बांधणेबाबत
 25. या सुचने संदर्भात चर्चा
 26. संकटात सापडलेल्या महिलांसाठी महाराष्ट्रात १०९१ नवीन टोल फ्री हेल्प लाईन
 27. आर टी इ २००९ मधील कलम १८ नुसार शाळा नोंदणी व भौतिक सुविधांची पूर्तता करणे बाबत २
 28. एकूण आलेल्या प्रतिक्रिया : 2
 29. मराठी भाषा चर्चासाठी एका शिक्षकास पाठविण्याबाबत
 30. राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्माचा-यांना ०१/०७/२०१२ ते ३१/०१/२०१२ या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याबाबत
 31. स्व. किशोरी हितगुज मेळावा गीते
 32. मिना राजू मंच तालुकास्तर प्रशिक्षण नियोजन प्रशि.दि.१४ ते १६ मार्च २०१३
 33. मुख्यापक टप्पा नं.२ तालुकास्तरीय प्रशिक्षण वर्गाचे मुखपृष्ठ
 34. सोलापूर जिल्ह्यातील या कार्यालयाकडे उपलब्ध असलेल्या शाळांचे संपर्क प्रमुख यांचे संपर्क क्रमांक यादी तालुकानिहाय शाळेच्या नावनिहाय
 35. स्वयंअर्थसहाय्यित नवीन शाळा सुरु करण्यासाठी / दर्जा वाढ करण्यासाठी अर्ज मागविणे जाहिरात सर्वांसाठी माहितीसाठी व कार्यवाहीसाठी
 36. राज्यातील सर्व शाळांमधून भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकेचे वाचन करण्याबाबतsite visit date: 2013-03-16 15:33:49
inmyschool.in site information


| dig.do - home | list world top sites | top sites by category | top sites by country | blog | stats | terms of use | contact |